NON SÔNG, GẤM VÓC VIỆT NAM DO PHỤ NỮ TA, TRẺ CŨNG NHƯ GIÀ RA SỨC DỆT THÊU MÀ THÊM TỐT ĐẸP, RỰC RỠ !      -      PHỤ NỮ LẠNG SƠN "TỰ TIN, TỰ TRỌNG, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG" !    -      PHỤ NỮ LẠNG SƠN TÍCH CỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!      -          -      SIẾT CHẶT KỶ CƯƠNG, TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM, QUYẾT LIỆT HÀNH ĐỘNG, SÁNG TẠO BỨT PHÁ      -      PHONG TRÀO THI ĐUA "XÂY DỰNG NGƯỜI PHỤ NỮ XỨ LẠNG THỜI ĐẠI MỚI     -      
Thứ năm, 25 Tháng 1 2018 09:03

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ các cấp

Những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng của lực lượng cán bộ nữ, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã tăng cường triển khai và đẩy mạnh các hoạt động của Hội, trong đó đặc biệt chú trọng việc tham mưu cho cấp ủy Đảng thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ nữ, cán bộ Hội các cấp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

tập huấn viết tin bài

Hội LHPN các cấp tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng, phân loại trình độ đội ngũ cán bộ Hội cở sở Hội trong toàn tỉnh để lựa chọn và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và quy hoạch cán bộ lâu dài. Hội đã tích cực tham mưu, phối hợp triển khai Đề án đào tạo cán bộ Hội các cấp, cử cán bộ đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, tăng cường công tác phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động Hội cho đội ngũ cán bộ Hội; Tổ chức các hội thi “Cán bộ chi Hội Phụ nữ giỏi”, “Tuyên truyền viên giỏi về phổ biến, giáo dục pháp luật về tôn giáo”, Hội thi về thực hiện nghị quyết Đại hội phụ nữ...,giúp đội ngũ cán bộ Hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và bổ sung kiến thức, kỹ năng hoạt động Hội, kết quả đã có hơn 80% cán bộ Hội các cấp được cử tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; 95% cán bộ chuyên trách cơ quan Hội LHPN tỉnh, trên 90% cán bộ cấp huyện, thành phố đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, 90% Chủ tịch Hội LHPN xã, phường, thị trấn đạt chuẩn chức danh theo quy định, đội ngũ cán bộ Hội cơ sở ngày càng được trẻ hóa, cơ bản có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

ảnh tập huấn Nghị quyết n

Song song với việc cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị các cấp Hội còn phối hợp mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, tính riêng trong năm 2017 Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 09 lớp tập huấn Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc, Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh cho 306 cán bộ chuyên trách tỉnh, huyện, đơn vị trực thuộc,chủ tịch Hội cơ sở và 200 chi hội trưởng gắn với nghiệp vụ công tác Hội; Hội LHPN các huyện, thành phố phối hợp với Trung tâm chính trị huyện và cáccơ quan liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Hội gắn với các chuyên đề, các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 cho 214 lượt chủ tịch, phó Chủ tịch, chi hội trưởng, hướng dẫn cách thức triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... thông qua tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ Hội cơ sở nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng hoạt động Hội góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Cùng với đó, Hội tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, lựa chọn điểm chỉ đạo với các nội dung đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, mô hình tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ tại vùng có Đạo, vùng khó khăn, biên giới, trong đó các cấp Hội tập trung đầu tư nguồn lực về con người, kinh phí, hỗ trợ kỹ thuật, kiến thức kỹ năng cho đội ngũ Ban chấp hành, chi hội trưởng, kết quả thành lập 01 CLB giáo dục đời sống gia đình tại xã Nhất Tiến, đưa truyền thông, sinh hoạt Hội về thôn, thu hút thêm hội viên công giáo, phụ nữ dân tộc Mông sinh sống theo đạo Tin lành tại thôn Tiến Hậu, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, quản lý hội viên đi làm ăn xa tại các xã biên giới... Từ hoạt động của các mô hình điểm đã từng bước nâng cao kỹ năng cho cán bộ Hội các cấp, đem lại hiệu quả trong công tác Hội và phong trào phụ nữ góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới Hội tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng về công tác cán  bộ  nữ, đẩy mạnh xây dựng mô hình tập hợp, thu hút hội viên, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt hội; tăng cường công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp đạt chuẩn theo quy định, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ làm công tác Hội đủ điều kiện, tiêu chuẩn về số lượng và chất  lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  trong giai đoạn hiện nay./.

Bài: Ban Tổ chức Hội LHPN Lạng Sơn

                                                                             Ảnh: Ban Tuyên giáo

Bài viết cùng chủ đề

  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ các cấp
    Xem thêm...

a320fa06c5271f794636