NON SÔNG, GẤM VÓC VIỆT NAM DO PHỤ NỮ TA, TRẺ CŨNG NHƯ GIÀ RA SỨC DỆT THÊU MÀ THÊM TỐT ĐẸP, RỰC RỠ !      -      PHỤ NỮ LẠNG SƠN "TỰ TIN, TỰ TRỌNG, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG" !    -      CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI PHỤ NỮ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII       -       NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!      -      
Thứ hai, 18 Tháng 2 2019 09:10

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN TỈNH LẠNG SƠN KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2016-2021

 nthai

1. Đ/c Nông Thanh Hải:

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 nthai

2. Đ/c Trần Thị Sơn Thùy

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh

 nthai

3. Đ/c Trương Thị Hảo

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 nthai

4. Đ/c Vũ Thị Huyền Trang

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 nthai

5. Đ/c Nguyễn Minh Thu

Chức vụ: Chánh văn phòng Hội LHPN tỉnh

 nthai

6. Đ/c Lê Ngọc Thùy

Chức vụ:  Trưởng ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh

 nthai

7. Đ/c Mã Thị Đương

Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Gia đình Xã hội, Hội LHPN tỉnh

 nthai

8. Đ/c Lương Thị Thì

Chức vụ:  Trưởng Ban Tổ chức - Chính sách Luật pháp, Hội LHPN tỉnh

 nthai

9. Đ/c Cao Thị Thanh Hương

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Gia đình Xã hội, Hội LHPN tỉnh

 nthai

10. Đ/c Mai Thị Huyền

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Gia đình Xã hội, Hội LHPN tỉnh

 nthai

11. Đ/c Lê Thị Thơm

Chức vụ: Phó Trưởng Ban tổ chức - Chính sách Luật  pháp, Hội LHPN tỉnh

 nthai

12. Đ/c Hoàng Thị Giang

Chức vụ:  Chủ tịch Hội LHPN huyện Lộc Bình

 nthai

13. Đ/c Nguyễn Mai Huyền

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Chi Lăng

 nthai

14. Đ/c Nguyễn Ngọc Linh

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Văn Lãng

 nthai

15. Đ/c Hoàng Thị Hằng

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Văn Quan

 nthai

16. Đ/c Hà Thị Tuyết

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Đình Lập

 nthai

17. Đ/c Lương Quỳnh Nga

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Hữu Lũng

 nthai

18. Đ/c Hoàng Thị Thùy

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Bình Gia

 nthai

19. Đ/c Trần Thị Bích Hường

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Lạng Sơn

 nthai

20. Đ/c Nông Thị Kim Oanh

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Tràng Định

 nthai

21. Đ/c Nguyễn Thị Bích Châm

Chức vụ:  Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh

 nthai

22. Đ/c Lưu Thị Nguyệt

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Bắc Sơn

 nthai

23. Đ/c Hà Thị Liên

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Cao Lộc

 nthai

24. Đ/c Nguyễn Hoài Thu

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh

 nthai

25. Đ/c Hà Thị Khánh Vân

Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

 nthai

26. Đ/c Bế Thị Hòa

Chức vụ:  Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

 nthai

27. Đ/c Hoàng Thị Kim Đào

Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y dược ngoài công lập, Sở Y tế

 nthai

28. Đ/c Hà Thị Hải Yến

Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở LĐTB &XH

 nthai

29. Đ/c Nguyễn Thị Kim Loan

Chức vụ: Phó Chi cục Trưởng, Chi cục Kiểm lâm, Sở NN &PTNT tỉnh

 nthai

30. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch - nghiệp vụ tín dụng NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn

 nthai

31. Đ/c Vũ Kiều Oanh

Chức vụ: Phó Giám đốc Đài PTTH tỉnh

 nthai

32. Đ/c Hoàng Thúy Duyên

Chức vụ: Giám đốc Sở Tư pháp

 nthai

33. Đ/c Nguyễn Thị Hà

Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở KH&Công Nghệ

 nthai

34. Đ/c Bế Thị Thu Hiền

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch 

 nthai

35. Đ/c Hoàng Thị Hiền

Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở Nội vụ

 nthai

36. Đ/c Đinh Thị Anh Thư

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn

 nthai

37. Đ/c Nguyễn Thị Nga

Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hùng Vương

 nthai

38. Đ/c Triệu Thị Thơm

Chức vụ: Ủy viên  Ban Hoằng pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam