KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 -20/10/2020) VÀ 10 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10     -     KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2020) VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945- 02/9/2020)     -     KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930-3/2/2020)     -     NON SÔNG, GẤM VÓC VIỆT NAM DO PHỤ NỮ TA, TRẺ CŨNG NHƯ GIÀ RA SỨC DỆT THÊU MÀ THÊM TỐT ĐẸP, RỰC RỠ !      -      PHỤ NỮ LẠNG SƠN "TỰ TIN, TỰ TRỌNG, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG" !    
Thứ hai, 18 Tháng 2 2019 09:14

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HỘI LHPN TỈNH LẠNG SƠN KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2016-2021

 nthai

1. Đ/c Nông Thanh Hải:

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 nthai

2. Đ/c Trần Thị Sơn Thùy

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh

 nthai

3. Đ/c Trương Thị Hảo

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 nthai

4. Đ/c Vũ Thị Huyền Trang

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 nthai

5. Đ/c Nguyễn Minh Thu

Chức vụ: Chánh văn phòng Hội LHPN tỉnh

 nthai

6. Đ/c Lê Ngọc Thùy

Chức vụ:  Trưởng ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh

 nthai

7. Đ/c Mã Thị Đương

Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Gia đình Xã hội, Hội LHPN tỉnh

 nthai

8. Đ/c Lương Thị Thì

Chức vụ:  Trưởng Ban Tổ chức - Chính sách Luật pháp, Hội LHPN tỉnh

 nthai

9. Đ/c Cao Thị Thanh Hương

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Gia đình Xã hội, Hội LHPN tỉnh

 nthai

10. Đ/c Bế Thị Hòa

Chức vụ: Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

 nthai

11. Đ/c Hà Thị Hải Yến

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở LĐTB &XH

 nthai

12. Đ/c Nguyễn Thị Hà

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở KH&Công Nghệ