NON SÔNG, GẤM VÓC VIỆT NAM DO PHỤ NỮ TA, TRẺ CŨNG NHƯ GIÀ RA SỨC DỆT THÊU MÀ THÊM TỐT ĐẸP, RỰC RỠ !      -      PHỤ NỮ LẠNG SƠN "TỰ TIN, TỰ TRỌNG, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG" !    -      CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI PHỤ NỮ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII       -       NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!      -      
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung (5)

 nthai

1. Đ/c Nông Thanh Hải:

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 nthai

2. Đ/c Trần Thị Sơn Thùy

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh

 nthai

3. Đ/c Trương Thị Hảo

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 nthai

4. Đ/c Vũ Thị Huyền Trang

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 nthai

1. Đ/c Nông Thanh Hải:

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 nthai

2. Đ/c Trần Thị Sơn Thùy

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh

 nthai

3. Đ/c Trương Thị Hảo

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 nthai

4. Đ/c Vũ Thị Huyền Trang

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 nthai

5. Đ/c Nguyễn Minh Thu

Chức vụ: Chánh văn phòng Hội LHPN tỉnh

 nthai

6. Đ/c Lê Ngọc Thùy

Chức vụ:  Trưởng ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh

 nthai

7. Đ/c Mã Thị Đương

Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Gia đình Xã hội, Hội LHPN tỉnh

 nthai

8. Đ/c Lương Thị Thì

Chức vụ:  Trưởng Ban Tổ chức - Chính sách Luật pháp, Hội LHPN tỉnh

 nthai

9. Đ/c Cao Thị Thanh Hương

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Gia đình Xã hội, Hội LHPN tỉnh

 nthai

10. Đ/c Bế Thị Hòa

Chức vụ: Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

 nthai

11. Đ/c Hà Thị Hải Yến

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở LĐTB &XH

 nthai

12. Đ/c Nguyễn Thị Hà

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở KH&Công Nghệ

 nthai

1. Đ/c Nông Thanh Hải:

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 nthai

2. Đ/c Trần Thị Sơn Thùy

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh

 nthai

3. Đ/c Trương Thị Hảo

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 nthai

4. Đ/c Vũ Thị Huyền Trang

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 nthai

5. Đ/c Nguyễn Minh Thu

Chức vụ: Chánh văn phòng Hội LHPN tỉnh

 nthai

6. Đ/c Lê Ngọc Thùy

Chức vụ:  Trưởng ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh

 nthai

7. Đ/c Mã Thị Đương

Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Gia đình Xã hội, Hội LHPN tỉnh

 nthai

8. Đ/c Lương Thị Thì

Chức vụ:  Trưởng Ban Tổ chức - Chính sách Luật pháp, Hội LHPN tỉnh

 nthai

9. Đ/c Cao Thị Thanh Hương

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Gia đình Xã hội, Hội LHPN tỉnh

 nthai

10. Đ/c Mai Thị Huyền

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Gia đình Xã hội, Hội LHPN tỉnh

 nthai

11. Đ/c Lê Thị Thơm

Chức vụ: Phó Trưởng Ban tổ chức - Chính sách Luật  pháp, Hội LHPN tỉnh

 nthai

12. Đ/c Hoàng Thị Giang

Chức vụ:  Chủ tịch Hội LHPN huyện Lộc Bình

 nthai

13. Đ/c Nguyễn Mai Huyền

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Chi Lăng

 nthai

14. Đ/c Nguyễn Ngọc Linh

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Văn Lãng

 nthai

15. Đ/c Hoàng Thị Hằng

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Văn Quan

 nthai

16. Đ/c Hà Thị Tuyết

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Đình Lập

 nthai

17. Đ/c Lương Quỳnh Nga

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Hữu Lũng

 nthai

18. Đ/c Hoàng Thị Thùy

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Bình Gia

 nthai

19. Đ/c Trần Thị Bích Hường

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Lạng Sơn

 nthai

20. Đ/c Nông Thị Kim Oanh

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Tràng Định

 nthai

21. Đ/c Nguyễn Thị Bích Châm

Chức vụ:  Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh

 nthai

22. Đ/c Lưu Thị Nguyệt

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Bắc Sơn

 nthai

23. Đ/c Hà Thị Liên

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Cao Lộc

 nthai

24. Đ/c Nguyễn Hoài Thu

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh

 nthai

25. Đ/c Hà Thị Khánh Vân

Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

 nthai

26. Đ/c Bế Thị Hòa

Chức vụ:  Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

 nthai

27. Đ/c Hoàng Thị Kim Đào

Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y dược ngoài công lập, Sở Y tế

 nthai

28. Đ/c Hà Thị Hải Yến

Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở LĐTB &XH

 nthai

29. Đ/c Nguyễn Thị Kim Loan

Chức vụ: Phó Chi cục Trưởng, Chi cục Kiểm lâm, Sở NN &PTNT tỉnh

 nthai

30. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch - nghiệp vụ tín dụng NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn

 nthai

31. Đ/c Vũ Kiều Oanh

Chức vụ: Phó Giám đốc Đài PTTH tỉnh

 nthai

32. Đ/c Hoàng Thúy Duyên

Chức vụ: Giám đốc Sở Tư pháp

 nthai

33. Đ/c Nguyễn Thị Hà

Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở KH&Công Nghệ

 nthai

34. Đ/c Bế Thị Thu Hiền

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch 

 nthai

35. Đ/c Hoàng Thị Hiền

Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở Nội vụ

 nthai

36. Đ/c Đinh Thị Anh Thư

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn

 nthai

37. Đ/c Nguyễn Thị Nga

Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hùng Vương

 nthai

38. Đ/c Triệu Thị Thơm

Chức vụ: Ủy viên  Ban Hoằng pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thứ năm, 06 Tháng 10 2016 02:01

Chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức

1. Chức năng: Cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội, công tác Hội, đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Hội theo quy định của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

          2. Nhiệm vụ

          2.1. Nghiên cứu, đề xuất

          - Chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN cùng cấp và phong trào phụ nữ theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của Hội cấp trên. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

          - Các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích, nhiệm vụ của Hội và cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác Hội.

          - Sơ, tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ theo phân công, phân cấp.

          2.2. Hướng dẫn kiểm tra, giám sát

          - Các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN cùng cấp; nghiệp vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ theo phân công, phân cấp.

          - Tuyên truyền, phổ biến, vận động hội viên thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Hội.

          - Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, quy định của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo phân công, phân cấp.

          2.3. Quản lý, điều hành: Giúp Ban Thường vụ và Thường trực Hội LHPN cùng cấp quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan vững mạnh.

          2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác: do Ban Thường vụ và Thường trực Hội LHPN cùng cấp giao.

          3. Cơ cấu tổ chức: Bộ máy tổ chức cơ quan Hội LHPN tỉnh bao gồm:

* Thường trực lãnh đạo Hội LHPN tỉnh (gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch)

Các Ban chuyên môn:

     + Văn phòng

+ Ban Tổ chức, Chính sách - Luật pháp

+ Ban Tuyên giáo

+ Ban Kinh tế - Gia đình xã hội

Thứ năm, 06 Tháng 10 2016 02:00

Giới thiệu về Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn