NON SÔNG, GẤM VÓC VIỆT NAM DO PHỤ NỮ TA, TRẺ CŨNG NHƯ GIÀ RA SỨC DỆT THÊU MÀ THÊM TỐT ĐẸP, RỰC RỠ !      -      PHỤ NỮ LẠNG SƠN "TỰ TIN, TỰ TRỌNG, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG" !    -      Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!       -       MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021!    
Phong trào thi đua, chỉ tiêu nhiệm kỳ, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Phong trào thi đua, chỉ tiêu nhiệm kỳ, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (0)