NON SÔNG, GẤM VÓC VIỆT NAM DO PHỤ NỮ TA, TRẺ CŨNG NHƯ GIÀ RA SỨC DỆT THÊU MÀ THÊM TỐT ĐẸP, RỰC RỠ !      -      PHỤ NỮ LẠNG SƠN "TỰ TIN, TỰ TRỌNG, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG" !    -      PHỤ NỮ LẠNG SƠN TÍCH CỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!       -      SIẾT CHẶT KỶ CƯƠNG, TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM, QUYẾT LIỆT HÀNH ĐỘNG, SÁNG TẠO BỨT PHÁ      -      PHONG TRÀO THI ĐUA "XÂY DỰNG NGƯỜI PHỤ NỮ XỨ LẠNG THỜI ĐẠI MỚI     -      CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2024)!     -      
Thứ năm, 06 Tháng 10 2016 02:01

Chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức

1. Chức năng: Cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội, công tác Hội, đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Hội theo quy định của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

          2. Nhiệm vụ

          2.1. Nghiên cứu, đề xuất

          - Chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN cùng cấp và phong trào phụ nữ theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của Hội cấp trên. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

          - Các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích, nhiệm vụ của Hội và cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác Hội.

          - Sơ, tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ theo phân công, phân cấp.

          2.2. Hướng dẫn kiểm tra, giám sát

          - Các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN cùng cấp; nghiệp vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ theo phân công, phân cấp.

          - Tuyên truyền, phổ biến, vận động hội viên thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Hội.

          - Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, quy định của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo phân công, phân cấp.

          2.3. Quản lý, điều hành: Giúp Ban Thường vụ và Thường trực Hội LHPN cùng cấp quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan vững mạnh.

          2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác: do Ban Thường vụ và Thường trực Hội LHPN cùng cấp giao.

          3. Cơ cấu tổ chức: Bộ máy tổ chức cơ quan Hội LHPN tỉnh bao gồm:

* Thường trực lãnh đạo Hội LHPN tỉnh (gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch)

Các Ban chuyên môn:

     + Văn phòng
              + Ban Xây dựng tổ chức Hội
              + Ban Tuyên giáo - Chính sách, Luật pháp
              + Ban Gia đình Xã hội - Kinh tế

Bài viết cùng chủ đề

 • DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC HỘI LHPN TỈNH LẠNG SƠN KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021-2026
  Xem thêm...
 • DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HỘI LHPN TỈNH LẠNG SƠN KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021-2026
  Xem thêm...
 • DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN TỈNH LẠNG SƠN KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021-2026
  Xem thêm...
 • Chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức
  Xem thêm...
 • Giới thiệu về Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn
  Xem thêm...